ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
21-12-2018 09:41
සේවා වනිතා ඒකකයෙන් තවත් විශේෂ පරිත්‍යාග රැසක්
කොළඹ සිටි සිංහ සමාජය මගින් ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් ... තව කියවන්න >>
12-12-2018 15:02
කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුර 2018 අන්තර් ඒකක ගෝල්ෆ් ශූරතාවය දිනයි
අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරු ගොල්ෆ් ක‍්‍රිඩ... තව කියවන්න >>
10-12-2018 18:34
අන්තර් ඒකක වොලිබෝල් තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක වොලිබෝල් ... තව කියවන්න >>
10-12-2018 18:23
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු පෙරපාසල් විවිධප‍්‍රසංගය
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු පෙරපාසල් විවිධප‍... තව කියවන්න >>
10-12-2018 18:15
අන්තර් ඒකක එල්ලේ තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් සංවිධානය කරන... තව කියවන්න >>
10-12-2018 17:56
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් ආරක්‍ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය අමතයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් ක... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:45
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකළ කදවුරු වාර්ෂික කි‍්‍රඩා උළෙල 2018
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකල වෘත්තීය පුහුණු ප... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:25
කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුරු වාර්ෂික පෙර පාසැල් විවිධ ප‍්‍රසංගය 2018
කොළඹ ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරු පෙර පාසැල් විව... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:22
අන්තර් ඒකක මේස පන්දු ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක මේස පන්ද... තව කියවන්න >>
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.