ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
19-08-2019 17:39
සලාක සහායක සහ භෝජනාගාර භාරකරු මූලික පාඨමාලාව නිමාවෙයි
සීගිරිය ගුවන් හමුදා කඳවුරු සත්කාරක කළමනාකරණ ... තව කියවන්න >>
19-08-2019 16:59
ගුවන් ඉංජිනේරු සහයක පක්ෂාංගය සිය 10 වැනි සංවත්සරය සමරයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව රත්මලාන මුලික කදවුර... තව කියවන්න >>
08-08-2019 14:26
ගුවන් විරුවන් අනුස්මරණය කිරීමේ ඉස්ලාම් ආගමික පුජෝත්සවය 2019
ගුවන් හමුදා සේවයේ යෙදී සිටියදී මියගිය රණවිරු... තව කියවන්න >>
08-08-2019 14:22
කොළඔ ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා රෝහලේ දෙවන ප‍්‍රධාන සැත්කම සිදුකරයි
කොළඔ ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අධ්‍යක්ෂකය තවත්... තව කියවන්න >>
07-08-2019 15:15
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කදවුර සිය 08 වන සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කදවුර සිය 08 ව... තව කියවන්න >>
05-08-2019 16:33
ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 08 වන සංවත්සරය සමරයි
ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 08 වන සංවත්සරය 2019 ... තව කියවන්න >>
05-08-2019 16:32
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ වාර්ෂික සමුළුව
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ වාර... තව කියවන්න >>
05-08-2019 16:26
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කොළඹ පෙර පාසල් වාර්ෂික කී‍්‍රඩා උත්සවය - 2019
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කොළඹ පෙර පාසල් වාර්ෂ... තව කියවන්න >>
02-08-2019 15:36
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් යුධ හමුදාධිපතිතුමන් හමුවෙයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් ස... තව කියවන්න >>
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.