ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
නිලයන්
අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

එයාර් චීෆ් මාර්ෂල්

එයාර් මාර්ෂල්

එයාර් වයිස් මාර්ෂල්

එයාර් කොමඩෝර්

ගෲප් කැප්ටන්

විංග් කමාන්ඩර්

ස්කොඩ්‍රන් ලීඩර්

ෆ්ලයිට් ලෙෆ්ටිනන්ට්

ෆ්ලයින් ඔෆිසර්

පයිලට් ඔෆිසර්

අධිකාරී නොලත් නිලයන්
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවාවන්හී සමාන නිලයන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.