ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
24-03-2020 11:17
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අභිමානවත් වු සිය 69 වන සංවත්සරය සමරයි
ශ‍්‍රී ලංකා  ලංකා ගුවන් හමුදාව අභිමානවත් වු... තව කියවන්න >>
19-03-2020 08:55
කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය සිය 21 වන සංවත්සරය සමරයි
පසුගිය මාර්තු මස 01 කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික විද්... තව කියවන්න >>
11-03-2020 20:08
අන්තර් ඒකක බොක්සිං තරඟාවලිය - 2020
අන්තර් ඒකක බොක්සිං තරඟාගාවලිය 2020 මෙවර ශී‍්‍ර ... තව කියවන්න >>
11-03-2020 20:07
පාලවිය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
ගෲප් කැප්ටන් ජීඑස්එන් ප‍්‍රියදර්ශන මහතා විස... තව කියවන්න >>
11-03-2020 20:03
ශ‍්‍රී ලංකා හමුදා  වෛද්‍ය විද්‍යාල සම්මන්ත‍්‍රණය
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වෛද්‍ය අධ්‍යක්‍ෂකය ස... තව කියවන්න >>
05-03-2020 14:50
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් නිවාස ප‍්‍රදානයක්
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
04-03-2020 09:26
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයෙන් රෝද පුටුවක් ලබාදෙයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සේවා වනිතා ඒකකයේ සභ... තව කියවන්න >>
04-03-2020 09:25
මඩකලපුව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
ගෲප් කැප්ටන් ඩබ්ලියුකේඒඑස්ඩබ්ලියු විතාන මහ... තව කියවන්න >>
04-03-2020 09:11
වව්නියාව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
වව්නියාව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාර... තව කියවන්න >>
03-03-2020 11:29
චීනවරාය, කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාසලේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
ගෲප් කැප්ටන් එස්ඩීජීඑම් සිල්වා මහතා විසින් ච... තව කියවන්න >>
03-03-2020 11:27
පලාලි ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
ගෲප් කැප්ටන් එස් ඩී ජයවීර මහතා විසින් පලාලි ග... තව කියවන්න >>
03-03-2020 11:23
අංක 3 සමුද‍්‍රීය බලඝණයේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
චීනවරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨයේ ස්ථාපිත අං... තව කියවන්න >>
03-03-2020 11:20
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව ගුවන් මගී පර්යන්තයක් විවෘත කෙරේ
අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද ගුවන් හමුදා ගුවන් මගී පර... තව කියවන්න >>
03-03-2020 11:18
ඉරණමඩු ගුවන් ආරක්‍ෂණ අවි පුහුණු පාසල 08 වන සංවත්සරය සමරයි
ඉරණමඩු ගුවන් ආරක්‍ෂණ අවි පුහුණු පාසල සිය 08 වන ... තව කියවන්න >>
03-03-2020 11:15
බෝතලේ රක්‍ෂිතයේ ගින්න නිවිමට ගුවන් හමුදාවේ සහාය
2020 පෙබරවාරි මස 23 වන දින කොළඹ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍... තව කියවන්න >>
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.