இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
04-03-2013 09:35
'Eagles Lagoon View'' விழா மண்டபம் ஜனாதிபதி அவர்களினால் திரக்கப்பட்டார்கள்
விமானப்படை தலபதி எயார் மார்ஷல் ஹர்ஷ அபேவிக்... மேலும் >>
04-03-2013 09:23
தலமைத்துவ அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி ஒன்று
இலங்கை விமானப்படையில் ஹெலிடுவர்ஸ் அங்கத்தவ... மேலும் >>
02-03-2013 18:15
தர்ம விரிவூரை ஒன்று விமானப்படை தலமயகமில்
தல்துவ விகாரை கககொல்ல சோமவங்ஷ தேரனினால் தர்... மேலும் >>
02-03-2013 18:11
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் ஆண்டு கருத்தரங்கு
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் ஆண்டு கூட்டம... மேலும் >>
22-02-2013 12:49
விமானப்படை விளையாட்டு வீரங்களைகள் தேசீய கிரிக்கட் அணிக்கு.
உலகக் கின்னம் கிரிக்கட் போட்டிகளுக்காக இலங... மேலும் >>
19-02-2013 09:10
வீரவில விமானப்படை முகாமில் பிரித் ஓதும் வைபவம் ஒன்று.
வீரவில விமானப்படை  முகாமில் கட்டளை   அத... மேலும் >>
15-02-2013 14:24
இலங்கை விமானப்படை தீ அனைப்பு பிரிவின் பயிற்சி ஒன்று.
இலங்கை விமானப்படை தீ அனைப்பு  பிரிவின் பயி... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை