இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
05-03-2013 10:29
அலங்கார கருத்தரங்கு மற்றும் சமயல் கலை வேலை அரங்கு ஒன்று
கடுகுருந்தை விமானப்படை முகாமில் சேவா வனிதா ... மேலும் >>
04-03-2013 12:26
விமானப்படை பாபெதி சவாரியை  2013
விமானப்படை 62 ஆவது ஆண்டு விழாவூக்கு உடன் நிகழ... மேலும் >>
04-03-2013 12:24
விமானப்படை முகாம்கள் இடையில் சமயல் போட்டிகள்
விமானப்படை  சேவா வனிதா பிரிவில் தலைவி திரு... மேலும் >>
04-03-2013 09:35
'Eagles Lagoon View'' விழா மண்டபம் ஜனாதிபதி அவர்களினால் திரக்கப்பட்டார்கள்
விமானப்படை தலபதி எயார் மார்ஷல் ஹர்ஷ அபேவிக்... மேலும் >>
04-03-2013 09:23
தலமைத்துவ அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி ஒன்று
இலங்கை விமானப்படையில் ஹெலிடுவர்ஸ் அங்கத்தவ... மேலும் >>
02-03-2013 18:15
தர்ம விரிவூரை ஒன்று விமானப்படை தலமயகமில்
தல்துவ விகாரை கககொல்ல சோமவங்ஷ தேரனினால் தர்... மேலும் >>
02-03-2013 18:11
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் ஆண்டு கருத்தரங்கு
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் ஆண்டு கூட்டம... மேலும் >>
22-02-2013 12:49
விமானப்படை விளையாட்டு வீரங்களைகள் தேசீய கிரிக்கட் அணிக்கு.
உலகக் கின்னம் கிரிக்கட் போட்டிகளுக்காக இலங... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை