இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
11-04-2013 11:10
மக்கள் வங்கி ஹாக்கி சாம்பின்ஷிப் வெற்றி இலங்கை விமானப்படைக்கு
மக்கள் வங்கினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஏழு அங்... மேலும் >>
11-04-2013 11:08
டேவிஸ் கிண்ணத்தில் வெற்றி தங்கராஜா தினேஸ்காந்தன்க்கு
விமானப்படை விளையாட்டு வீரர் தங்கராஜா தினேஸ... மேலும் >>
11-04-2013 11:07
இலக்கம் 08 ஸ்கொட்ரனில் 17 ஆவது ஆண்டுநிறை
இலக்கம் 08 ஸ்கொட்ரனில் 17 ஆவது ஆண்டுநிறை  2013 ஆம... மேலும் >>
09-04-2013 14:47
இல. 41 கனிஷ்ட கட்டளை மற்றும் மன்றக் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா
இல. 41 கனிஷ்ட கட்டளை மற்றும் மன்ற பயிற்சி பாடந... மேலும் >>
09-04-2013 14:41
வனிதா வாசனா வலைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் விமானப்படைக்கு
வலைப்பந்து கூட்டவை ஒழுங்மைக்கப்பட்ட "வனிதா ... மேலும் >>
09-04-2013 14:39
சிரிலிய வருன - 2013
மகளிர் திகத்துக்கு உடன் நிகழ்கிற விமானப்பட... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை