இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
11-01-2013 15:08
பிதுருதலாகலை விமானப்படை முகாமில் ஆந்துனிரை
விமானப்படை  பிதுருதலாகலை முகாமில் ஆந்துனி... மேலும் >>
10-01-2013 09:17
66 ஆவது தேசீய டேபல் டெனிஸ் சாம்பியன்சிப் 2013
66 ஆவது தேசீய டேபல் டெனிஸ் சாம்பியன்சிப்யில் ... மேலும் >>
10-01-2013 09:14
சமயல்துரை மற்றும் பரிமாருதல் பாடநெறி
இலங்கை  விமானம் சேவை சங்கமித்தால்  விமான... மேலும் >>
07-01-2013 15:01
களிஸ்ட தேசீய ரெஸ்லின் சாம்பியன்சிப்
களிஸ்ட தேசீய ரெஸ்லின் சாம்பியன்சிப் டிசம்ப... மேலும் >>
04-01-2013 13:31
பலாலி விமான நிலையத்தில் புதிய பிரயானி கட்டிடம் திரக்கப்பட்டார்
பலாலி விமான நிலையத்தில் புதிய பிரயானி கட்டி... மேலும் >>
04-01-2013 11:07
பலாலி விமானபடபடை முகாமில் 31 ஆவது ஆன்துனிரை
விமானப்படை பலாலி முகாமத்தில் 31 ஆவது ஆன்துனி... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை