இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
22-10-2017 12:55
முகாங்கள் இடையிலான கோல்ப் சாம்பியன்ஷிப் – 2017
2017 ஆம் ஆண்டு அக்டொபர்  மாதம் 18 ஆம் திகதி சீனா ... மேலும் >>
22-10-2017 12:46
இரத்மலானை  விமானப்படை முகாமின் பிரித் ஓதல் வைபவம் ஒன்று
இரத்மலானை  விமானப்படை முகாமின் பிரித் ஓதல... மேலும் >>
22-10-2017 12:09
இல.34 மற்றும் இல.35 ஆவது அடிப்படை பரிசூட் பயிற்சி நிறைவு விழா
2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்  மாதம் 19 ஆம் திகதியன்ற... மேலும் >>
22-10-2017 12:02
விமானப்படை மட்டக்களப்பு முகாமுக்கு புதிய பிரதான காவலர் அறை
விமானப்படை தளபதியின் ஆலோசனை கீழ் மட்டக்களப... மேலும் >>
18-10-2017 09:00
குற்றவியல் விசாரணை செயல்முறை பற்றிய ஒரு விரிவுரை
குற்றவியல் விசாரணை செயல்முறை பற்றிய விரிவு... மேலும் >>
18-10-2017 08:19
இல. 06 ஆவது ஏ.டி.ஆர்.எஸ். பிரிவூ 8 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது
சீனா பே  விமானப்படை முகாமின் 2009 ஆம் ஆண்டில் ... மேலும் >>
17-10-2017 13:02
விமானப்படை தீ அனைப்பு பிரிவின் பயிற்சி நிகழ்ச்சி ஒனறு
இலங்கை விமானப்படை தீ அனைப்பு பிரிவின் ஊழியர... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை