இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
17-10-2017 12:59
அடிப்படை உறுப்பினர் இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா
ஜூனியர் சாரனச் சிறுவர் 71 பேர்களுக்காக  இலச... மேலும் >>
14-10-2017 10:56
கொழும்பு எயார் சிம்பொசிம் - 2017  இரண்டாவது நாள்
இலங்கை விமானப்படை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மூன்றா... மேலும் >>
14-10-2017 10:51
டெக்னோ ஸ்ரீ லங்கா கண்காட்சிக்கு இலங்கை விமானப்படை சேர்ந்துள்ளன
இலங்கை பொறியியல் நிறுவனம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்... மேலும் >>
13-10-2017 18:16
கொழும்பு எயார் சிம்பொசிம் - 2017 இன்று காலை0900 மணி நேரத்தில் தொடங்கியது
இலங்கை விமானப்படையின் மூன்றாவது வருடாந்த ச... மேலும் >>
13-10-2017 08:57
யூக்கிரேன் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் விமானப்படையின் தளபதி சந்திப்பு
யூக்கிரேன் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கர்னல் ஒலே ஹூ... மேலும் >>
13-10-2017 08:54
கொழும்பு வான் கருத்தரங்கு  ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது
கொழும்பு வான் கருத்தரங்கு 2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோ... மேலும் >>
11-10-2017 12:01
கொழும்பு வான் கருத்தரங்கு - 2017
கொழும்பு வான் கருத்தரங்கு - 2017 சந்பந்தமான ஊடக ... மேலும் >>
09-10-2017 09:43
முகாங்கள் இடைலான பிலியர்ட் மற்றும் ஸ்னுகர் சம்பியன்ஷிப் 2017
முகாங்கள் இடைலான பிலியர்ட் மற்றும் ஸ்னுகர் ... மேலும் >>
09-10-2017 09:36
பணியிடத்தில்  பாலியல் துன்புறுத்தல்
2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 06 ஆம் திகதி திமானப்படை த... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை