இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Sampath Bank Donates Wheel Chairs to SLAF Seva Vanitha Unit

Published on: 2019-08-21 14:17:05
Sampath Bank Donates Wheel Chairs to SLAF Seva Vanitha Unit
The Chairperson of SLAF SVU Mrs. Mayuri Prabhavi Dias accepted five (05) wheel chairs donated by Sampath Bank today (21 Aug 2019) at the Seva Vanitha Unit. The Group Chief Human Resource Officer of the Sampath Bank, Mr. Aruna Jayasekara handed over the donation.

Subsequently these wheel chairs will be handed over to needy personnel in future.


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை