இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Workshop on "Criminal Investigation" for Provost Personnel

Published on: 2019-08-22 19:14:37
Workshop on
A special workshop on “Criminal Investigation” for Provost Personnel of the SLAF was organized by the Command Legal Department in collaboration with the Directorate of Provost at the Air Force Headquarters Auditorium from 19th to 21st August 2019.

The Lecture series was aimed at enhancing the practical knowledge of the SLAF Provost Personnel specially on Investigation of Crimes, Criminal Prosecution and Criminal Defence.

Deputy Solicitor General, Mr. Sudarashana De Silva, Attorney – at – Law, Mr. Nuwan Dilhan Jayawardane, Attorney – at – Law, Mr. Wishva Widanagamage, Chief Inspector Chanaka De Silva (CID), Chief Inspector Mihidu Abeysinghe (CID), Chief Inspector Sampath Senarathne (CID), Inspector of Police Prageeth Premasiri (SL Police), Inspector of Police Niroshan Kalutharakorala participated as resource personnel.


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை