இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

SLAF Base Vavuniya Celebrates 41st Anniversary

Published on: 2019-10-28 18:15:07
SLAF Base Vavuniya Celebrates 41st Anniversary
An All Night 'Pirith' Chanting Ceremony was conducted at SLAF Base Vavuniya yesterday (27 October 2019) under the patronage of the Base Commander, Air Commodore Lasitha Sumanaweera, to mark its 41st anniversary and to invoke blessing on those who made the supreme sacrifice and who are serving at present.

In addition, the night was followed by an alms giving for 41 Venerable Maha Sangha. The reliquary was ushered in to the base premises in a colourful procession consisted of many traditional events.

The event was attended by Commanding Officers of lodger formations, Officers, other ranks and civilian staff along with their family members.


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை