இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

SLAF Station Koggala organizes Maritime Environment Protection Programme and Beach Carnival

Published on: 2020-03-01 21:09:49
SLAF Station Koggala organizes Maritime Environment Protection Programme and Beach Carnival
In line with the Sustainable Development and Environment Protection Goals of the Government and the 69th Anniversary of the Sri Lanka Air Force, SLAF Station Koggala conducted a Maritime Environment Protection and Tourism Promotion Programme, covering the Koggala coastal area yesterday (29 February 2020). The programme was designed to cover a 10 km stretch along the coastal belt at Habaraduwa area. The Costal Conservation Department, various Government / Non-government Organizations, approximately 170 school children and teachers from the Habaraduwa Division.

Following events were carried out during this programme,
  • An awareness programme on importance of Maritime Environment Protection and preserving it for future generations.
  • Beach cleaning programme.
  • Panting of 80 “ Mudilla “ trees saplings.
  • 100 baby turtles were released to the sea.
Apart from the above events, a Beach Carnival for the foreigners was conducted which had various captivating entertainment events and beach games, followed by an outdoor Musical Evening. Over 100 foreigners participated for the programme. This event was purely a recreational event organized with the intension of promoting tourism in southern region.


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை