விமானப்படை செய்தி
11:35pm on Tuesday 28th November 2023
எயார் வைஸ் மார்ஷல் பாலிந்த கொஸ்வத்த இலங்கை விமானப்படையின் வளங்கள் பணிப்பாளர் நாயகமாக 2023 நவம்பர் 20 ஆம் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் நியமி�...
11:33pm on Tuesday 28th November 2023
புகழ்பெற்ற தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரி (NDC) பாட எண்.02 இன் பட்டமளிப்பு விழா நேற்று (21 நவம்பர் 2023) தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இலங்கை �...
11:31pm on Tuesday 28th November 2023
விமானப்படைத் தலைமையகத்தில் விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் உதேனி ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர். தியத்தலாவிலுள்ள �...
11:29pm on Tuesday 28th November 2023
எயார் வைஸ் மார்ஷல் நிஷாந்த திலகசிங்க 35 வருடங்கள் தேசத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சேவையின் பின்னர் நவம்பர் 20, 2023 அன்று இலங்கை விமானப்படையிடம் இரு�...
11:27pm on Tuesday 28th November 2023
எயார் வைஸ் மார்ஷல் நிஷாந்த திலகசிங்க 35 வருடங்கள் தேசத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சேவையின் பின்னர் நவம்பர் 20, 2023 அன்று இலங்கை விமானப்படையிடம் இரு�...
11:23pm on Tuesday 28th November 2023
இலங்கை குத்துச்சண்டை சங்கம் (BASL) ஏற்பாடு செய்த "Clifford Cup Boxing Championship 2023" 2023 நவம்பர் 13 முதல் 17 வரை கொழும்பு 07, 'Royal MAS Arena' இல் நடைபெற்றது. இலங்கை விமானப்படை பெண்கள் மற�...
11:22pm on Tuesday 28th November 2023
மத்திய ஆபிரிக்க குடியரசின் பிரியாவில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இலங்கை விமானப்படையின் 8வது விமானப்படை குழுவிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காக்கு�...
11:20pm on Tuesday 28th November 2023
இடைநிலை செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2023 நவம்பர் 15 முதல் 17 வரை ஏக்கல  விமானப்படை தொழிற்பயிற்சி பள்ளி ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்றது. இறுதிப் போட்டிகள் மற்ற�...
11:18pm on Tuesday 28th November 2023
குடும்ப உறவுகள் மற்றும் அனைத்து உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைவர்களின் நல்வாழ்வை மையமாகக் கொண்ட உளவியல்-கல்வி மற்றும் ஆதர...
11:15pm on Tuesday 28th November 2023
கட்டுகுருந்தா விமானப்படை தளம் தனது 39வது ஆண்டு நிறைவை 16 நவம்பர் 2023 அன்று சமூக நிகழ்வுகளுடன் கொண்டாடியது. சடங்கு பணி அணிவகுப்புடன் விழா தொடங்கியத�...
11:14pm on Tuesday 28th November 2023
இலங்கை விமானப்படை நீர் போட்டிகள் பிரிவால்  ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 51வது பிரிவுகளுக்கிடையேயான நீச்சல் மற்றும் 20வது நீர் விளையாட்டு  சாம்பியன�...
11:12pm on Tuesday 28th November 2023
குரூப் கப்டன் எம்.பி. அபேவிக்கிரமவின் ஒட்டுமொத்த கட்டளையின் கீழ், கட்டுகுருந்த விமானப்படை நிலையம், களுத்துறை மாவட்டத்தின் வெள்ளத்தால் பாதிக்க�...
11:10pm on Tuesday 28th November 2023
விமானப்படை விவசாயப் பிரிவு புதிய விவசாய உற்பத்தித் திட்டத்தை 2023 நவம்பர் 14 அன்று கட்டுநாயக்க விமானப்படை தளத்தில் ஆரம்பித்தது. இந்த வெளியீட்டு ந�...
11:09pm on Tuesday 28th November 2023
விமானப்படை விவசாயப் பிரிவு புதிய விவசாய உற்பத்தித் திட்டத்தை 2023 நவம்பர் 14 அன்று கட்டுநாயக்க விமானப்படை தளத்தில் ஆரம்பித்தது. இந்த வெளியீட்டு நி...
11:08pm on Tuesday 28th November 2023
13 தொடக்கம் 16ம்  திகதி வரை ஹவாய் பேர்ல் துறைமுகத்தில் அமைந்துள்ள பசுபிக் விமானப்படை தலைமையகத்தில்  இடம்பெற்ற 2023ம் ஆண்டுக்கான பசுபிக் வான் பிர�...
10:59pm on Tuesday 28th November 2023
றோயல் விமானப்படை வலைப்பந்து அணிக்கும் இலங்கை விமானப்படை வலைப்பந்து அணிக்கும் இடையிலான நட்புரீதியிலான வலைப்பந்து போட்டி 2023 நவம்பர் 14 அன்று கொழ�...
10:57pm on Tuesday 28th November 2023
எண். 172 நிரந்தர வான்படை வீரர் , எண். 42 நிரந்தர மகளிர் வான்படை வீராங்கனை   மற்றும் எண். 40 நேரடி நுழைவு விமானப்படை அடிப்படை போர் பாடநெறி வெளியேற்று அ...
10:54pm on Tuesday 28th November 2023
இலங்கை சேவா முக்த பட்ட சங்கம் (SLESA) உலகப் போரில் இறந்த அனைத்து போர் வீரர்களுக்கும் 2023 நவம்பர் 11 அன்று விஹார மகா தேவி உத்யானா போர் நினைவுச்சின்னத்தி�...
10:50pm on Tuesday 28th November 2023
எயார்  மார்ஷல் உதேனி ராஜபக்ஷவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 2023 நவம்பர் 08 முதல் 10 வரை தேசிய அறிவியல் தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக தேசிய அருங்காட்சியகத்தில�...
10:47pm on Tuesday 28th November 2023
விமானப்படை திறந்த PSA (தொழில்முறை ஸ்குவாஷ் சங்கம்) ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் 10 நவம்பர் 2023 அன்று இரத்மலானை விமானப்படை தள ஸ்குவாஷ் வளாகத்தில் நிறைவடைந�...
10:43pm on Tuesday 28th November 2023
இலங்கையில் உள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கப்டன் எம். திரு. ஆனந்த் விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் உதேனி ராஜபக்ஷவை நவம்...
airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை