ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force Dominates Volleyball at Rajapaksha Challenge Trophy

Published on: 2010-04-07 12:18:28
Air Force Dominates Volleyball at Rajapaksha Challenge Trophy
Sri Lanka Air Force Men’s Volleyball team emerged Champions at the Rajapaksha Challenge Trophy at last evening (06 April 2010).

Continuing the victorious run SLAF Volleyball players very convincingly defeated the strong Youth Services team by 3-0 (25-17, 25-21 and 25-21).

 The tournament was held at Walasmulla Aruna Sport ground under the sponsorship of “Tharunyayata Hetak” on the 05th and 06th April 2010. In the Semi Finals Airmen defeated the Navy.  The winners of the special awards are as follows: 

Best Blocker         :         Corporal Tharaka Abeykoon           - SLAF       

Best setter            :         Corporal Jagath Senadeera           - SLAF

Best Attacker        :         Corporal Asanga Pradeep              - SLAF       

Best Server          :         Amila Sandaruwan                        - Youth Services

Best Player           :         Dinuk Lakshan                              - Youth Services
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.