ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Shines at Rupavahini Avurudu Udanaya in Weeraketiya

Published on: 2010-04-15 18:39:32
SLAF Shines at Rupavahini Avurudu Udanaya in Weeraketiya
Celebrating the 1st Sinhala and Tamil New Year since the re-uniting of the country, Sri Lanka Rupavahini held it’s "Avurudu Udanaya" Festival at the Weeraketiya  Rajapaksha Stadium. Sportsmen and women representing the SLAF took part in sports events at the festival.

WKLA Nimali secured 1st place in the women’s 10Km Marathon whilst SLAF Cyclist Buddhika Warunakulasuriya  was  placed 3rd in the Cycle Race. The most notable victory of the day was when the SLAF “Tug of War” team convincingly beat the experienced SL Army team.


SLAF Victories in the Avurudu Udanaya 2010

Tug of War
Champions: Sri Lanka Air Force

10 Km Women’s Marathon
1st Place – WKLA Nimali (40mins : 36Sec) – Sri Lanka Air Force
2nd Place – HK Iresha (40mins: 57sec)
3rd Place – AG Shashikala (42mins: 20sec)

146 Km Men’s Cycling
1st Place – Asanka Pradeep (3hrs : 29min : 07sec) – Sri Lanka Army
2nd Place – Sameera Chathuranga (3hrs : 29min : 07sec) – Katharagama Sports Club
3rd Place – Buddhika Waranakulasuriya (3hrs : 29min : 08sec) – Sri Lanka Air Force
4th Place – BGK Karunarathna (3hrs : 29min : 09sec) – Sri Lanka Army
5th Place – Thusitha Dinesh (3hrs : 34min : 16sec) – Sri Lanka Navy


සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.