ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Ranked Top in Table Tennis

Published on: 2010-05-13 15:42:46
SLAF Ranked Top in Table Tennis
SLAF table tennis players of both men's and women's teams contributed equally to win the "Chrys Gunaratna Memorial Open All Island Ranking Championship" 2010 by dominating the entire tournament.

This championship was held from 07th May to 09th May 2010 at St. Thomas College Mt. Lavinia with over 800 participants.

       

Opens Men’s Single

Champion           -              Rohan Sirisena
Runner up           -              Milinda Lakshitha
 
Open Women’s Singles
 
Champion           -              Ishara Madurangi
Semi Finalist       -              Nirmani Silva
 
Open Men’s Doubles
 
Champion           -              Rohan Sirisena / Milinda Lakshitha
 
Open Women’s Doubles
 
Runners up         -              Nirmani Silva / Shanika Silva
Semi Finalist       -              Srimali Wimalaratna / Rushani Wijekoon
 
Open Mixed Doubles
 
Champion           -              Rohan Sirisena / Ishara Madurangi
Runners up         -              Milinda Lakshitha / Shanika Silva
 
U-21 Girl’s Single
 
Champion           -              Ishara Madurangi
Runner up           -              Nirmani Silva


සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.