ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Beach Volly Ballers In National Pool

Published on: 2010-06-08 16:57:08
SLAF Beach Volly Ballers In National Pool
Four airmen,  and two airwomen of the SLAF  were selected to  the National Pool out of which the team to represent Sri Lanka, at the next Asian Games in November would be chosen.

The selection tests were held on 06th June 2010 on the Mount Lavinia beach.

 
Men
Corporal                             Asanka Pradeep
Leading Air Craftman           Pubudu Ekanayaka
Leading Air Craftman           Sampath Peiris
Leading Air Craftman           Malintha Yapa

SSLAF Beach Volly Ballers In National PoolSLAF Beach Volly Ballers In National PoolSLAF Beach Volly Ballers In National PoolSLAF Beach Volly Ballers In National PoolSLAF Beach Volly Ballers In National Pool

Women

Leading Air Craftwoman     Asha Siriwardana
Leading Air Craftwoman     Nirosha Gunasinghe

SLAF Beach Volly Ballers In National PoolSLAF Beach Volly Ballers In National Pool
Incidentally the SLAF Coach Sergeant Prasanna Udaya Kumara  has been selected as the Coach for this tour also.

SLAF Beach Volly Ballers In National Pool
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.