ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force Commander Visits Air Force Base Higurakgoda

Published on: 2010-06-15 17:39:24
Air Force Commander Visits Air Force Base Higurakgoda
Acting Chief of Defence Staff and Commander of the Air Force Air Chief Marshal Roshan Gunathilake called on SLAF  Base in Higurakgoda recently (10th June). He was received by Wing Commander Suresh Perera, Acting Base Commander and Wing Commander Shirley Fernando, Commanding Officer of the 25th Regiment Wing.
   
During the visit the Commander unveiled a life-sized model of an Mi24 attack helicopter in appreciation of the sterling contribution by No.9 Helicopter Squadron towards the success of the humanitarian operations.
   
Air Chief Marshal Gunathilake also declared open a new Guard Room at the air base and planted a Mango sapling to mark the occasion.  He also visited the Night Vision Goggle (NVG) testing laboratory. 

Air Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base HigurakgodaAir Force Commander Visits Air Force Base Higurakgoda


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.