ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Commander attends Seminar on ''Professional Role of Tri service Senior Non-Commissioned Officers''

Published on: 2018-11-27 11:13:57
Commander attends Seminar on ''Professional Role of Tri service Senior Non-Commissioned Officers''
An assembly of more than 2000 Tri service Warrant Officers and Senior Non-Commissioned Officers took place at the Eagles’ Lakeside Convention and Banquet Hall yesterday (26 November 2018).

As the driving force of the armed forces and in a spirit of comradeship these service men and women participated in a full-day Seminar to receive updates on logistics and improved performance of their tasks, responsibilities, inter-relations, capacity, leadership skills, professional conduct and accountability issues.

The seminar was inaugurated by His Excellency the President, Maithripala Sirisena, Commander-in-Chief of the Armed Forces as the Chief Guest, themed on ‘Professional Role of Tri service Warrant Officers (WOs) & Senior Non-Commissioned Officers (SNCOs), amid Challenges’.

The ceremonial event was also attended by Secretary of Defence, Mr. Hemasiri Fernando, Chief of Defence Staff, Admiral Ravindra Wijegunaratne, Commander of the Army, Lieutenant General Mahesh Senanayake, Commander of the Navy, Vice Admiral Sirimevan Ranasinghe and the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy.

The day’s event drew to a close with award of certificates of participation to all tri service participants.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.