ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Annual Pre-school concert of Sri Lanka Air Force Station Batticaloa

Published on: 2018-11-28 18:39:27
Annual Pre-school concert of Sri Lanka Air Force Station Batticaloa
The Annual Pre-School Concert of Sri Lanka Air Force Station Batticaloa was held yesterday (27 November 2018). The Chairperson of the SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Anoma Jayampathy graced the occasion as the Chief Guest. Director Welfare, Air Vice Marshal PDA Mariestella, Seva Vanitha committee members, Commanding Officer, Wing Commander WKASW Vithana, Officers of SLAF Station Batticaloa and parents of children participated at the event.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.