ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Fourth workshop for SLAF Pre-school Teachers for the year 2018

Published on: 2018-12-14 17:58:23
Fourth workshop for SLAF Pre-school Teachers for the year 2018
The fourth workshop for SLAF Pre-school Teachers for the year 2018 was conducted at the Old Conference Hall, AFHQ on 12 December 2018 from 0900 hrs to 1600 hrs. This was conducted in collaboration with the Directorate of Welfare and the SLAF Seva Vanitha Unit.

The workshop was conducted by Technical Adviser, Mrs. Violet Siriwardene, with the participation of all pre-school teachers of the SLAF. There were lectures and discussions on the early childhood education and development of pre-school kids and it was demonstrated how teachers can integrate activity games and group work in their classroom teaching for effective learning outcomes.

Teachers showed enthusiasm in learning the latest teaching techniques and were able to practice some selected activities during the workshop. Technical Adviser also briefed the participants on the shortcomings observed during annual concerts which were conducted during the last month.     

 
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.