ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Newly Appointed Commander of the Navy Calls on the Commander of the Air Force

Published on: 2019-01-14 11:29:04
Newly Appointed Commander of the Navy Calls on the Commander of the Air Force
Newly appointed Commander of the Navy, Vice Admiral Piyal De Silva called on the Commander of the Air force, Air Marshal Kapila Jayampathy this morning (14 January 2019) at Air Force Headquarters.

The Navy Commander was received by the Commanding Officer of SLAF Colombo, Air Commodore Waruna Gunawardana after which a Guard of Honour was conferred by the Colour Wing of the SLAF. The Navy Commander was then conducted to the office of the Commander of the Air Force where the two Commanders had a cordial discussion.

The newly appointed Commander of the Navy was introduced to the Chief of Staff, Air Vice Marshal Sumangala Dias and the Air Force Board of Management after which official plaques were exchanged between the two Commanders.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.