ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

A New “The Clippers” Hair and Beauty Salon for SLAF Station BIA

Published on: 2019-02-08 11:11:15
A New “The Clippers” Hair and Beauty Salon for SLAF Station BIA
The newly constructed “The Clippers” Hair and Beauty Salon was declared open by the Chairperson of the Sri Lanka Air Force (SLAF) Seva Vanitha Unit , Mrs Anoma Jayampathy at SLAF Station Bandaranayake International Airport (BIA) yesterday (7 February 2019). This Salon is intended to provide beauty culture services to the ladies of SLAF Station BIA.

The President Seva Vanitha Unit SLAF Station BIA, Mrs. Bernie Fernandopulle, Commanding Officer SLAF Station BIA, Group Captain SN Fernandopulle, Officers and Other Ranks together with members of the Seva Vanitha Unit participated for the function.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.