ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Community Services by SLAF Station Mullaitivu

Published on: 2019-03-04 11:15:04
Community Services by SLAF Station Mullaitivu
A newly constructed Sanitary System for Vattappalei Maha Vidalaya Mullaitivu was handed over by Group Captain SPVK Senadheera, the Commanding Officer of the SLAF Station Mullaitivu on 1st of March 2019 in par with the 68th Air Force Day celebrations.

SLAF Station Mullaitivu also conducted a series of Community Service Projects in and around the Mullaitivu area as follows:
  • Shramadana Campaign at Mulliyawalai Hospital
  • Donating of Water Filter and Water Tank for Senkadir Pre School Pilakudirippu
  • Donating of Sport Equipment for Keppapilav Government Tamil Mix School Mullaitivu
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.