ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

A new Base Headquarters Building for SLAF Base Hingurakgoda

Published on: 2019-03-12 17:51:15
A new Base Headquarters Building for SLAF Base Hingurakgoda
The Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy declared open the newly constructed Base Headquarters Building at SLAF Base Hingurakgoda on 2 March 2019. This Base Headquarters has been constructed under the concept of the Commander of the Air Force.

The Chief of Staff, Air Vice Marshal DLS Dias, Members of the Air Force Board of Management, Base Commander SLAF Base Hingurakgoda, Officers and Other Ranks of SLAF Base Hingurakgoda were presented for the opening ceremony.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.