ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Australian High Commissioner Calls on Commander

Published on: 2019-05-13 18:01:30
Australian High Commissioner Calls on Commander
The newly-appointed High Commissioner for Australia in Sri Lanka, His Excellency David Holly called on the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy at Air Force Headquarters today (13 May 2019).

After a discussion on matters of mutual interest, the Commander and the visiting dignitary exchanged mementos to mark the occasion.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.