ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Special Donation by the SLAF Seva Vanitha Unit

Published on: 2019-08-01 17:14:58
Special Donation by the SLAF Seva Vanitha Unit
The Chairperson of SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Mayuri Prabhavi Dias handed over a Wheel Chair to Leading Aircraftman Seneviratne SAD yesterday (31st July 2019) at the Seva Vanitha Unit, AFHQ Colombo.

Assistance was provided for the Mother of the Leading Aircraftman who has been disabled.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.