ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Inter Unit Volleyball Championship - 2019

Published on: 2019-09-26 17:18:04
Inter Unit Volleyball Championship - 2019
Sri Lanka Air Force Base Hingurakgoda, and No. 26 Regiment Wing at SLAF Base Katunayake won the Men’s and Women’s Championships respectively, at the Inter Unit Volleyball Championships 2019 concluded on 26 September 2019 at SLAF Base Katunayaka.

SLAF Base Katunayake and SLAF Combat Training School Diyathalawa emerged as the Men’s and Women’s runners up.

The Director Aeronautical Engineering, Air Vice Marshal MD Ratnayake graced the occasion as the Chief Guest. Chairman SLAF Volleyball, Air Commodore RN Thilakasinghe, Officers and other ranks also witnessed the finals.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.