ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Change Of Command at SLAF Station Mullaitivu

Published on: 2019-10-01 21:10:24
Change Of Command at SLAF Station  Mullaitivu
The Acting Commanding Officer of Sri Lanka Air Force Station Mullaitivu Wing Commander Janaka Kotinkaduwa BA (Def stu), psc handed over duties to Group Captain Anuruddha Wijesiriwardena usp today (01 October 2019). Group Captain AN Wijesiriwardena usp held the appointment of Staff Officer Ground II of Directorate of Ground Operations Air Force Headquarters prior to being appointed as the Commanding Officer of SLAF Station Mullaitivu.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.