ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Seva Vanitha Unit Donates two Wheel Chairs

Published on: 2019-10-31 12:20:09
SLAF Seva Vanitha Unit Donates two Wheel Chairs
The Chairperson of SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Mayuri Prabhavi Dias handed over two Wheel Chairs including one Commode type wheel chair to Sergeant Jayawardana WMDD and Sergeant Weerasinghe HAN yesterday (30th October 2019), which would provide assistance for disabled Mothers of both personnel.

The donation took place at the Seva Vanitha Unit at Air Force Headquarters. Out of these two wheel chairs Commode type wheel chair and quantum of stationaries were donated by Squadron Leader Alwis (Rtd) and family members of  Mr. and Mrs. Hettiarachchi today.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.