ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

A Community Service Project by SLAF Base Vavuniya

Published on: 2019-11-02 21:50:00
A Community Service Project by SLAF Base Vavuniya
In line with 41st Anniversary of SLAF Base Vavuniya and under Community Service Projects, a new house was constructed for a deprived family in Kudakachchakkodiya area. The labour force contribution for this project was solely provided by SLAF Base Vavuniya. The house was for a widowed mother whose husband had expired while serving in the Civil Security Department and has a 9 year old son. The Officers and all ranks of SLAF Base Vavuniya and their families collectively contributed towards this generous cause and were able to donate a fully equipped kitchen as well as a well-equipped Bathroom for the house.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.