ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
විද්‍යුත් හා විදුලි සංදේශ අධ්‍යක්ෂක
Director Electronics and Telecommunication Engineering එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ඇන්ඩෘ වේන් එදිරිවීර විජේසූරිය
USP, MSc (MOA) USA, MSc (Def Stu) in Mgt, MSc (NSWS-Pak), MDS, ndc (Pak), psc

© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.