ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundelවිද්‍යුත් හා විදුලි සංදේශ අධ්‍යක්ෂක
Director Electronics and Telecommunication Engineering එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ඇන්ඩෘ වේන් එදිරිවීර විජේසූරිය
USP, MSc (MOA) USA, MSc (Def Stu) in Mgt, MSc (NSWS-Pak), MDS, ndc (Pak), psc

© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.