ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundelවිද්‍යුත් හා විදුලි සංදේශ අධ්‍යක්ෂක
Director Electronics and Telecommunication Engineering එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ජේ පී වනිගතුංග
USP, BSc, MSc(Def Stu) in Mgt, psc


© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.