අනෙකුත් නිලයන්
කොමිෂන් නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Master Warrant Officer

Warrant Officer

Flight Sergeant

Sergeant

Corporal

Leading Aircraftman

කොමිෂන් නොලත් සියලු නිලයන්
ගුවන් හමුදා පුවත්
ගුවන් හමුදාව ගැන
පිහිටුවීම
මාධ්‍ය ගැලරිය
වෙනත් සබැඳි
ජයග්‍රහන
airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
අප අමතන්න :: ටෙන්ඩර් :: පෙළගැස්ම ::ඊමේල් පරීක්ෂා කරන්න ::ප්‍රතිචාර ::
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි