ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
28-01-2020 15:29
94 වන ජාතික බොක්සිං ශුරතාවලිය
ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සම්මේලනය විසින් සංවිධානය ... තව කියවන්න >>
24-01-2020 17:35
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් පොත් බෙදා දීමේ වැඩසටහනක්
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය විසින් සංවිධානය ... තව කියවන්න >>
20-01-2020 08:34
අංක 33 භූමිගත ගුවන් ආරක්ෂක පක්ෂාංගය සිය 09 වන සංවත්සරය සමරයි
අංක 33 භූමිගත ගුවන් ආරක්ෂක පක්ෂාංගය සිය 09 වන සං... තව කියවන්න >>
18-01-2020 20:47
ගුවන් හමුදා පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පක්ෂාංගය මගින් ආගමික වැඩසටහනක්
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කටුනායක මූලික කදවුරෙ... තව කියවන්න >>

join-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.