ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
12-08-2020 11:18
ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 09 වන සංවත්සරය සමරයි
ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 09 වන සංවත්සරය 2020 ... තව කියවන්න >>
12-08-2020 10:54
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කදවුර සිය 09 වන සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කදවුර සිය 09 ව... තව කියවන්න >>
01-08-2020 09:42
මොරවැව ගුවන් හමුදා කදවුර සිය 47 වෙනි සංවත්සරය සමරයි
මොරවැව ගුවන් හමුදා කදවුර පසුගිය ජූලි මස 29  ව... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.