ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Best Web logo
ගුවන් හමුදා පුවත්
02-04-2018 16:06
පළමු ආරක්‍ෂක සේවා මෝටර් රථ ධාවන තරඟය-2018
පළමු වරට පවත්වන ලද ආරක්‍ෂක සේවා මෝටර් රථ තරඟා... තව කියවන්න >>
30-03-2018 16:35
අන්තර් ඒකක ජූඩෝ තරඟාවළිය 2018
2018 අන්තර් ඒකක ජූඩෝ තරඟාවළිය 2018 මාර්තු මස 28 වන දි... තව කියවන්න >>
28-03-2018 13:56
ශ‍්‍රී ලංකා හමුදා වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ දෙවන වාර්ෂික අධ්‍යයන සැසිය
ශ‍්‍රී ලංකා හමුදා වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ දෙවන වාර... තව කියවන්න >>
27-03-2018 16:34
තවත් සලාක සහායක සහ භෝජනාගාර භාරකරු මූලික පාඨමාලාවක් නිමාවෙයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සැපයුම් අධ්‍යක්‍ෂක එ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.