ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
19-02-2020 13:51
ඡාත්‍යයන්තර හමුදා ක්‍රීඩා කවුන්සල (සී අයි එස් එම්) දින ධාවනය 2020
ශ‍්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මගින් මෙවර සංවිධානය... තව කියවන්න >>
18-02-2020 15:55
2020 ජාතික කබඩි තරඟාවළියේ පිරිමි ශූරතාවය ගුවන් හමුදාවට
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පිරිමි කබඩි කණ්ඩායමල... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.