ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
04-10-2011 08:43
වාර්ෂික කාන්තා ගුවන් ශිෂ්‍ය භට ඇගයීමේ කඳවුර දියතලාවේදී..
ජාතික ශිෂ්‍ය භට බලකාය මගින් සංවිධානය කරන ලද ව... තව කියවන්න >>
23-09-2011 15:09
මඩකලපුව ගුවන් කඳවුරට නව ආපනශාලාවක්
ශ්‍රී ලංකා  ගුවන් හමුදා මඩකලපුව කඳවුරේ සේවා... තව කියවන්න >>
23-09-2011 15:06
මානසික සුවතා වර්ධන වැඩමුලුවක් වීරවිලදී
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාප... තව කියවන්න >>
19-09-2011 10:39
2011 අන්තර් ඒකක පැසිපන්දු තරඟාවලිය ඒකලදී
2011 අන්තර් ඒකක පැසිපන්දු තරඟාවලිය පසුගියදා (සැ... තව කියවන්න >>
19-09-2011 10:22
47 වෙනි අධිකාරී නොලත් නිළධාරීන්ගේ කළමණාකරන පාඨමාලාව විසිර යයි
චීන වරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යා පීඨයේ පැවති අධි... තව කියවන්න >>
19-09-2011 10:18
ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන 2011 තරගාවලියේ ගුවන් හමුදාව සාර්තක ගමනක
ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන 2011 තරගාවලියේ ගුවන් හමුදාව ස... තව කියවන්න >>
19-09-2011 10:07
ජාතික කාන්තා වොලිබෝල් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ගුවන් හමුදාවෙන්...
මේ වසරේ සැප්තැම්බර් 15 සිට 23 දක්වා පැවැත්වීමත න... තව කියවන්න >>
19-09-2011 09:45
රජරට පුරවරයට නැවුම් ඇත්දැකීම් සම්භාරයක් ගෙන... තව කියවන්න >>
19-09-2011 09:31
පියාසර පුහුණු පක්ෂාංගය 60 වන සංවත්සරය සමරයි
අංක 01 පියාසර පුහුණු පක්ෂාංගය තම 60 වන සංවත්සරය ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.