ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
15-07-2020 19:34
සේවා වනිතා ඒකකය විසින් වෛද්‍ය ආධාර උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමක්
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාප... තව කියවන්න >>
13-07-2020 14:26
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා රෝහල කොළඹ සිය හයවන සංවත්සරය සමරයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා රෝහල කොළඹ සිය හයවන සං... තව කියවන්න >>
13-07-2020 14:24
ගුවන් හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායම සිය 50 වන සංවත්සරය සමරයි
ගුවන් හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායම සිය 50 වන සංවත්... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.