ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
14-12-2011 15:06
අපේක්ෂා පෙර පාසල් විවිධ ප්‍රසංගය 2011
සැබවින්ම දක්ෂතා වලින් පරිපූර්න කුඩා දරු දැරි... තව කියවන්න >>
14-12-2011 15:04
අන්තර් ඒකක ජූඩෝ ශූරතාවලිය අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කදවුරට
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ජුඩෝ ශූරතාවලිය පසුගි... තව කියවන්න >>
14-12-2011 15:03
අංක 37 කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාවේ උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය
අංක 36 කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාවේ උපාධි ප... තව කියවන්න >>
14-12-2011 14:56
ළමා කුසලතා දැක්ම 2011 - ගුවන් හමුදා කදවුර හිගුරක්ගොඩ
ළමා කුසලතා දැක්ම 2011 නම්වූ වාර්ෂික විවිධ ප්‍රස... තව කියවන්න >>
14-12-2011 14:55
ගුවන් හමුදා ඒකල කදවුරු වාර්ෂික විවිධ ප්‍රසංගය
ගුවන් හමුදා වෘතීය පුහුණු පාසල ඒකල කදවුරු පෙර ... තව කියවන්න >>
07-12-2011 14:29
චීනවරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨයේදී තවත් සමාජ සත්කාරයක්
චීනවරාය ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී පසුගියදා (දෙසැම... තව කියවන්න >>
07-12-2011 11:36
48 වෙනි අධිකාරී නොලත් නිළධාරීන්ගේ කළමණාකරන පාඨමාලාව විසිර යයි
පුරා මාස තුනක් මුළුල්ලේ ත්‍රිකුණාමලය, චීන වර... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.