ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
17-02-2011 13:26
රුසියාවේ ලංකා තානාපතිගෙන් ගංවතුරා ආධාර
රුසියාවේ, ශ්‍රි ලංකා තනාපති කාර්යාලයේ මගින් ... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:23
ගුවන් හමුදා මුද්‍රණ අංශයට නවීන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කෙරේ
ගුවන් හමුදා මුද්‍රණ අංශයේ වැඩ කටයුතු කාර්යක්... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:18
දැයට කිරුළ දැල් පන්දු කිරුළ ගුවන් හමුදාවට
දැයට කිරුළ 2011 වෙනුවෙන් බුත්තලදී පැවති දැල් පන... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:13
ගුවන් ශිෂ්‍යභටයින්ව උණුසුම්ව පිළිගනී
යාපනය, මඩකලපුව ඇතුළුව දිවඉනේ නන් දෙසින් පැමි... තව කියවන්න >>
25-01-2011 19:38
ජෙනරාල් ඛයානි
පකිස්තාන යුද හමුදා ප්‍රධානී ජෙනරාල් අශ්ෆාක් ... තව කියවන්න >>
25-01-2011 19:24
58 වන ජාතික ටෙනිස් ශූරතාවලිය ගුවන් හමුදාව සතුවේ
පසුගිය දා (23) කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා... තව කියවන්න >>
25-01-2011 19:22
ජාතික පැසිපංදු අනු ශූරතාවය ගුවන් හමුදාවට
පසුගිය දා (21) කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩං... තව කියවන්න >>
24-01-2011 18:09
ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරියේ ශූරතාවය ගුවන් හමුදාවට
ගුවන් හමුදා 60 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව ගුවන් හම... තව කියවන්න >>

join-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.