ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
25-05-2011 13:19
ගුවන් හමුදාපති උතුරේ සංවර්ධන කටයුතු නිරීක්ෂණය කරයි
ගුවන් හමුදාපති හර්ෂ අබේවික්‍රම මහතා උතුරු පල... තව කියවන්න >>
24-05-2011 14:27
පළමු කාන්තා හෑන්ඩ්බෝල් ජාතික සූරතාව ගුවන් හමුදාවට
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයට එක්වූ පළමු හෑන්ඩ... තව කියවන්න >>
23-05-2011 14:48
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ 'බොදු බැති ගී' පිදුම
2600 වැනි සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියට සමගාමිව ගුවන් හ... තව කියවන්න >>
19-05-2011 13:19
ගුවන් හමුදා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාව ප්‍රථම ශතකය වාර්තා කරයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා 'කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩ... තව කියවන්න >>
19-05-2011 13:12
ගුවන් හමුදාවේ තවත් සමාජ සත්කාරයක්
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මගින් මුල්ලේරියාව ප්... තව කියවන්න >>
17-05-2011 12:08
ගුවන් හමුදාපතිතුමන් වීරවිල කඳවුරේ වාර්ෂික පරීක්ෂනය සිදුකරයි
ගුවන් හමුදාපති 'එයාර් මාර්ෂල්' හර්ෂ අබේවික්ර ... තව කියවන්න >>
14-05-2011 12:51
ගුවන් හමුදා කටුනායක දන්ත වෛද්‍ය අංශයේ 36 වන සංවත්සර සැමරුම
ගුවන් හමුදා කටුනායක දන්ත වෛද්‍ය අංශයේ 36 වන සං... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.