ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
05-12-2011 08:21
ගුවන් හමුදා රත්මලාන කදවුරේ පෙර පාසලේ වාර්ෂික විවිධ ප්‍රසංගය 2011
ගුවන් හමුදා රත්මලාන කදවුරේ සේවය කරන ගුවන් හම... තව කියවන්න >>
27-11-2011 08:57
කටුනායක ගුවන් හමුදා කදවුරේ වාර්ෂික ගුවන් හමුදාපති පරීක්ෂනය
ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් හර්ෂ අබේවික්‍ර... තව කියවන්න >>
27-11-2011 08:53
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කදවුරේ සිය 27 වන සැමරුම
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කදවුර, 2011 නො... තව කියවන්න >>
27-11-2011 08:51
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඉංග්‍රීසි භෂා දිනය 2011
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් වාර්ශික ඉංග්‍... තව කියවන්න >>
21-11-2011 10:07
ඉෂාරා මධුරංගි දීප ව්‍යාප්ත විවෘත මේස පන්දු තරඟාවළිය වරණවත් කරයි
ගුවන් හමුදා මේස පන්දු ක‍්‍රීඩිකා ඉෂාරා මධුරං... තව කියවන්න >>
08-11-2011 13:58
ගුවන් හමුදා පාලවී කඳවුර සිය අභිමානවත් 04 වන සංවත්සරය සමරයි
පාලවී ගුවන් හමුදා කඳවුර තම 04 වන සංවත්සරය පසුග... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.