ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
30-12-2011 16:51
කොග්ගල කඳවුර වාර්ෂික සුහද හමුවක් සහ ළමා සාදයක් සංවිධානය කරයි.
කොග්ගල කඳවුරු අණදෙන නිළධාරී විංග් කමාණ්ඩර් එ... තව කියවන්න >>
30-12-2011 16:27
වීරවිල කඳවුර වාර්ෂික සුහද හමුවක් සහ ළමා සාදයක් සංවිධානය කරයි.
වීරවිල කඳවුරු අණදෙන ගෲප් කැප්ටන් එම්ඩීජේ වාස... තව කියවන්න >>
30-12-2011 16:21
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයෙන් නත්තලට අරුතක්....
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාසේවා වනිතා ඒකකය මෙවර ... තව කියවන්න >>
30-12-2011 16:04
අම්පාර කඳවුර සරණ ළමා නිවාසයේ දරුවන් සමග නත්තල සමරයි
අම්පාර කඳවුරු අණදෙන නිළධාරී තුමන්ගේ මුලිකත්... තව කියවන්න >>
20-12-2011 12:42
ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය
ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සාර්ථක... තව කියවන්න >>
20-12-2011 12:39
ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන ශුරතාවලිය 2011
ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන ශුරතාවලියේ අවසන් තරග පසුගි... තව කියවන්න >>
20-12-2011 12:33
ගුවන් හමුදා සේවා වියුක්තිකයින්ගේ වාර්ෂික සුහද හමුව
ගුවන් හමුද සේවා වියුක්තිකයන්ගේ වාර්ෂික සුහද ... තව කියවන්න >>
20-12-2011 12:14
වීරවිල කදවුරේ තවත් ප්‍රජා සත්කාරයක්
මෝසම් වැසි සමයත් සමග ඩෙංගු උවදුර වර්ධනය වීමේ ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.