ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
17-02-2011 13:53
අංක 03 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝනයට වසර 04යි
චීන වරාය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමියේ පිහි... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:46
දැයට කිරුල 2011
63 වන නිදහස් දිනය සැමරීම සදහා බුත්තලදී සංවිධාන... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:42
ගුවන් හමුදාව දිගටම සහන සේවා වල
පවතින ගංවතුර තත්වය මත අනතුරට ලක්ව සිටින 27 දෙන... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:37
ගුවන් හමුදාව උතුරු මැදත් බේරා ගනී
දැනට පවතින ගංවතුර තත්වය නිසා අතරමංව සිටි ගැබ... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:34
ගං වතුරෙන් අවතැන් වූවන් හට ගුවන් හමුදා මාමඩුව කදවුරෙන් පිළිසරණක්
හදිසි ගංවතුර තත්වය හේත්වෙන් කොඩච්කොඩිය ප්‍ර... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:26
රුසියාවේ ලංකා තානාපතිගෙන් ගංවතුරා ආධාර
රුසියාවේ, ශ්‍රි ලංකා තනාපති කාර්යාලයේ මගින් ... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:23
ගුවන් හමුදා මුද්‍රණ අංශයට නවීන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කෙරේ
ගුවන් හමුදා මුද්‍රණ අංශයේ වැඩ කටයුතු කාර්යක්... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.