ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
17-09-2010 09:34
යුධ ගුවන් හැන්ඩ් බෝල් අවසන් මහා තරගය අද
ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා තරගාවලියකදී ප්‍රතම වතාව... තව කියවන්න >>
13-09-2010 16:20
ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර සරුංගල් තරඟාවළියක් පවත්වයි...
ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර සංවිධානය කරනු ලැබූ ස... තව කියවන්න >>
08-09-2010 17:01
අන්තර් ඒකක 20 යි 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජය වන්නි කඳවුරට...
වන්නි විශේෂ මෙහෙයුම් රාශිමුලයේ 20 යි 20 ක්‍රිකට... තව කියවන්න >>
07-09-2010 16:54
අන්තර් සේවා බොක්සිං ශුරතාවය ගුවන් හමුදාවට
හය වන ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා තරගාවලියේ බොක්සිං ... තව කියවන්න >>
07-09-2010 15:31
දෙවන පෙළ කාන්තා ක්‍රිකට් ශුරතාවය ගුවන් හමුදාවට
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන... තව කියවන්න >>
04-09-2010 14:00
ජාතික ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා තරගාවලිය අදින් ඇරබේ
ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා තරගාවලියේ සමාරම්භක උළෙල ... තව කියවන්න >>

join-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.