ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
05-08-2011 08:59
'කාටද ආඩම්බර' විශේෂ වැඩමුළුව
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සමාජිකාවන් වෙනු... තව කියවන්න >>
05-08-2011 08:56
විවෘත කාන්තා පාපන්දු තරඟාවලිය 2011
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩාය... තව කියවන්න >>
05-08-2011 08:47
අන්තර් ඒකක පිහිනුම් හා ජලපන්දු ශූරතා තරඟාවලිය 2011
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක පිහිනුම් හා ජලපන්දු ශ... තව කියවන්න >>
05-08-2011 08:43
ගුවන් හමුදා වාර්ෂික මාර්ග ධාවන හා ඇවිදීමේ තරඟය 2011
ගුවන් හමුදා වාර්ෂික මාර්ග ධාවන හා ඇවිදීමේ තර... තව කියවන්න >>
05-08-2011 08:41
රාමනාදන්පුරම් පෙර පාසල විවෘත කෙරේ
ඉරණමඩු රාමනාදන්පුරම් ප්‍රදේශයේ කුඩා දරුවන්... තව කියවන්න >>
04-08-2011 13:50
රාමනාදන්පුරම් පෙර පාසල විවෘත කෙරේ
ඉරණමඩු රාමනාදන්පුරම් ප්‍රදේශයේ කුඩා දරුවන්... තව කියවන්න >>
04-08-2011 13:45
පස්වන ලෝක ආරක්ෂක මළල ක්‍රීඩා උළෙල
බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජෙනේරෝහි පැවැති පස්වන ලෝක ආ... තව කියවන්න >>
03-08-2011 09:58
වාර්ෂික ඉස්ලාමීය රණවිරුවන් සිහිකිරීමේ උත්සවය 2011
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වාර්ෂිකව පවත්වන රණවි... තව කියවන්න >>
03-08-2011 09:57
කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක පදවි පැවරීමේ උත්සවය - රාජකීය විද්‍යාලය
රාජකීය විද්‍යාලයේ කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක පදවි පැ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.