ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
23-12-2010 14:55
ඒකල කඳවුර, වාර්ෂික සුහද හමුව සහ ළමා සාදය සමරයි
වාර්ෂිකව ඒකල ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පවත්වනු ලබන ... තව කියවන්න >>
23-12-2010 13:40
ගුවන් හමුදා සේවා මුක්ත සංගමයට වසර තිහයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවාමුක්ත සංගමය තම 30 ව... තව කියවන්න >>
23-12-2010 11:13
60 වන ගුවන් හමුදා වර්ශ පූර්ණ සංවත්සරයට සමගාමීව... තව කියවන්න >>
19-12-2010 08:48
අංක 18 උසස් අවිකරු පුහුණු පාඨමාලාව විසිර යයි
අංක 18 උසස් අවිකරු පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම... තව කියවන්න >>
19-12-2010 08:44
තවත් ආධුනික ගුවන් භට ගුවන් කාන්තාවන් 464 මවුබිම රැකුමට එක්වේ
තම මාතෲ භූමියට සේවය කිරීමේ ඉමහත් අදිටනින් යු... තව කියවන්න >>
19-12-2010 08:34
වවුනියා කදවුරු වාර්ෂික සුහද හමුව හා ළමා උළෙල සාර්ථකව නිමාවේ
ගුවන් හමුදා වවුනියාව කදවුරු සේවා පුද්ගලයින්... තව කියවන්න >>
16-12-2010 17:21
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා මහා සභා රැස්වීම සාර්ථකව පසුගියදා නිමවේ
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකක්යේ 2010 වර... තව කියවන්න >>
15-12-2010 16:49
ගුවන් හමුදා සූප වේදීන්ගේ දක්ෂතා ඔප්නංවයි
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සමාගම සූප වේදීන් සදහා ... තව කියවන්න >>
15-12-2010 16:45
මව් බිමේ ජයග්‍රහණයට උරදුන් විරුවන්ට ජනපති සම්මාන
උතුරු නැගෙනහිර මානුෂීය මෙහෙයුමේ ජයග්‍රහණයට ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.