ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
25-02-2011 15:54
ගුවන් හමුදා සූප වේදීන්ගේ දක්ෂතා ඔප්නංවයි
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සමාගම සූප වේදීන් සදහා ... තව කියවන්න >>
25-02-2011 15:39
ගුවන් හමුදා 60 වන සංවත්සර අත්පන්දු තරගාවලිය
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා 60 වන සංවත්සරය සැමරීම ස... තව කියවන්න >>
22-02-2011 13:50
දුරස්ථ පාලක ගුවන් යානා පාසලක්
ගුවන් හමුදා ඒකල කදවුරු පරිශ්‍රයේ දුරස්ථ පාලක... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:53
අංක 03 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝනයට වසර 04යි
චීන වරාය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමියේ පිහි... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:46
දැයට කිරුල 2011
63 වන නිදහස් දිනය සැමරීම සදහා බුත්තලදී සංවිධාන... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:42
ගුවන් හමුදාව දිගටම සහන සේවා වල
පවතින ගංවතුර තත්වය මත අනතුරට ලක්ව සිටින 27 දෙන... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:37
ගුවන් හමුදාව උතුරු මැදත් බේරා ගනී
දැනට පවතින ගංවතුර තත්වය නිසා අතරමංව සිටි ගැබ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.