ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
17-02-2011 13:34
ගං වතුරෙන් අවතැන් වූවන් හට ගුවන් හමුදා මාමඩුව කදවුරෙන් පිළිසරණක්
හදිසි ගංවතුර තත්වය හේත්වෙන් කොඩච්කොඩිය ප්‍ර... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:26
රුසියාවේ ලංකා තානාපතිගෙන් ගංවතුරා ආධාර
රුසියාවේ, ශ්‍රි ලංකා තනාපති කාර්යාලයේ මගින් ... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:23
ගුවන් හමුදා මුද්‍රණ අංශයට නවීන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කෙරේ
ගුවන් හමුදා මුද්‍රණ අංශයේ වැඩ කටයුතු කාර්යක්... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:18
දැයට කිරුළ දැල් පන්දු කිරුළ ගුවන් හමුදාවට
දැයට කිරුළ 2011 වෙනුවෙන් බුත්තලදී පැවති දැල් පන... තව කියවන්න >>
17-02-2011 13:13
ගුවන් ශිෂ්‍යභටයින්ව උණුසුම්ව පිළිගනී
යාපනය, මඩකලපුව ඇතුළුව දිවඉනේ නන් දෙසින් පැමි... තව කියවන්න >>
25-01-2011 19:38
ජෙනරාල් ඛයානි
පකිස්තාන යුද හමුදා ප්‍රධානී ජෙනරාල් අශ්ෆාක් ... තව කියවන්න >>
25-01-2011 19:24
58 වන ජාතික ටෙනිස් ශූරතාවලිය ගුවන් හමුදාව සතුවේ
පසුගිය දා (23) කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා... තව කියවන්න >>
25-01-2011 19:22
ජාතික පැසිපංදු අනු ශූරතාවය ගුවන් හමුදාවට
පසුගිය දා (21) කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩං... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.