ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
17-09-2010 09:34
යුධ ගුවන් හැන්ඩ් බෝල් අවසන් මහා තරගය අද
ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා තරගාවලියකදී ප්‍රතම වතාව... තව කියවන්න >>
13-09-2010 16:20
ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර සරුංගල් තරඟාවළියක් පවත්වයි...
ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර සංවිධානය කරනු ලැබූ ස... තව කියවන්න >>
08-09-2010 17:01
අන්තර් ඒකක 20 යි 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජය වන්නි කඳවුරට...
වන්නි විශේෂ මෙහෙයුම් රාශිමුලයේ 20 යි 20 ක්‍රිකට... තව කියවන්න >>
07-09-2010 16:54
අන්තර් සේවා බොක්සිං ශුරතාවය ගුවන් හමුදාවට
හය වන ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා තරගාවලියේ බොක්සිං ... තව කියවන්න >>
07-09-2010 15:31
දෙවන පෙළ කාන්තා ක්‍රිකට් ශුරතාවය ගුවන් හමුදාවට
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.