ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
01-03-2010 19:53
ගුවන් හමුදා වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයින්ගේ විශිෂ්ඨ දස්කම්..
ගුවන් හමුදා දෙවන පෙළ කණ්ඩායම ඊයේ (28) පැවති මංචී... තව කියවන්න >>
28-02-2010 13:42
50 වන ශ්‍රී ලංකා අධුනික කාය වර්ධන තරගයේ ජය ගුවන් හමුදාවට
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කාය වර්ධන කණ්ඩායම විස... තව කියවන්න >>
27-02-2010 14:44
අන්තර් ඒකක පා පන්දු තරගාවලියේ ජය ගුවන් හමුදා කොළඹට
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක පා පන්දු තරගාවලියේ අව... තව කියවන්න >>
26-02-2010 18:33
ජාතික ශූරතා වොලිබෝල් තරගාවලියේ ගුවන් හමුදාව සුපිරි හයේ ඉදිරියටම
ජාතික ශූරතා වොලිබෝල් තරගාවලියේ අද (26) පැවති සු... තව කියවන්න >>
25-02-2010 21:23
ජාතික ශූරතා වොලිබෝල් තරගාවලියේ සුපිරි හය වටයේ ඉදිරියට...
ජාතික ශූරතා වොලිබෝල් තරගාවලියේ අද (25) පැවති සු... තව කියවන්න >>
25-02-2010 14:56
ස්ටැන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං මැරතන් ධාවන තරගාවලිය - 2010
මෙම මස 28 දින හොංකොං හීදි පැවැත්විමට නියමිත ස්... තව කියවන්න >>
24-02-2010 16:41
ජාතික ශුරතා වොලිබෝල් තරගාවලියේදි ගුවන් හමුදාව සුපිරි හයට
2010 ජාතික ශුරතා වොලිබෝල් තරගාවලිය පෙබරවාරි මස 2... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.