ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
19-03-2020 08:55
කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය සිය 21 වන සංවත්සරය සමරයි
පසුගිය මාර්තු මස 01 කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික විද්... තව කියවන්න >>
11-03-2020 20:08
අන්තර් ඒකක බොක්සිං තරඟාවලිය - 2020
අන්තර් ඒකක බොක්සිං තරඟාගාවලිය 2020 මෙවර ශී‍්‍ර ... තව කියවන්න >>
11-03-2020 20:07
පාලවිය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
ගෲප් කැප්ටන් ජීඑස්එන් ප‍්‍රියදර්ශන මහතා විස... තව කියවන්න >>
11-03-2020 20:03
ශ‍්‍රී ලංකා හමුදා  වෛද්‍ය විද්‍යාල සම්මන්ත‍්‍රණය
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වෛද්‍ය අධ්‍යක්‍ෂකය ස... තව කියවන්න >>
05-03-2020 14:50
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් නිවාස ප‍්‍රදානයක්
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
04-03-2020 09:26
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයෙන් රෝද පුටුවක් ලබාදෙයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සේවා වනිතා ඒකකයේ සභ... තව කියවන්න >>
04-03-2020 09:25
මඩකලපුව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
ගෲප් කැප්ටන් ඩබ්ලියුකේඒඑස්ඩබ්ලියු විතාන මහ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.